Intervju

«Små dikt, store hus», intervju med OSLO PILOT kuratorene Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk på Kunstkritikk 15.10.2015.

 

OSLO PILOT er et toårig prosjekt som utforsker kunstens rolle i og for offentlige rom for å legge grunnlaget for en fremtidig kunstbiennale. Prosjektet er kuratert av Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk. OSLO PILOT er initiert og finansiert av Kulturetaten, Oslo.