Lansering av publikasjon

Oslo Pilot lanserer nå sin første publikasjon, og har gleden av å invitere til lansering fredag 4. desember kl. 18:00 i Oslo Pilot prosjektrom, Prinsensgate 2.

Lanseringen av publikasjonen The Word’s Head vil bli fulgt av opplesning av den anerkjente norske poeten og dramatikeren Erling Kittelsen som selv har bidratt til The Word’s Head med verket “Abiriels Løve”. Dette verket som både er poesi og drama ble første gang vist på Nasjonalteatret i 1988. Kittelsen vil reaktivere “Abiriels Løve” og fremføre fem dikt hentet fra dette verket i samspill med to fremstående norske musikerne og komponister; jazzmusikeren Trygve Seim og trekkspilleren Frode Haltli.

Lanseringen markerer avslutningen av den innledende presentasjon av The Word’s Head i Oslo Pilots prosjektrom og innleder samtidig serien av publikasjon med Oslo Pilot. Serien vil inkludere kataloger, fire utgaver av Oslo Pilot-magasin samt trykksakene som følger Cycle Wording-prosjektet, et initiativ som er viet spesielt til poetiske tekster. Disse tekstbaserte tilnærmingene gjør det mulig å utforske og formidle ulike forståelser av de fire områdene for undersøkelser – Reaktivering, Periodisitet, Forsvinning og Offentlig.

The Word’s Head er et produksjonsprogram for poetisk tekst i det offentlige rom, som utgjør en del av Oslo Pilots større prosjekt Cycle Wording. I løpet av 2016 vil The Word’s Head fortsette å publisere nye, eksisterende og upubliserte tekster. The Word’s Head åpnet 17. oktober 2015 med en presentasjon av 23 poeter: a rawlings, Aina Villanger, Ane Nydal, Ann Jäderlund, Ariana Reines, Colin Browne, Eduardo C. Corral, Erling Kittelsen, Gunnar Wærness, Guntars Godiņš, He Dong, Jamshed Masroor, Jordan Abel, Juris Kronbergs, Liāna Langa, Linda Klakken, Monica Aasprong, Morten Wintervold, Sigbjørn Skåden, Siri Katinka Valdez, Synnøve Persen, Terje Thorsen og Victoria Kielland.

The Word’s Head-publikasjonen som nå lanseres er en innbundet presentasjon av tekstene som inngikk i den innledende presentasjonen i prosjektrommet til Oslo Pilot. Refleksjonene som oppstår i opplevelsen av disse tekstene er å betrakte som et avgjørende forarbeid i utviklingen av Oslo Pilot og dets større mål om å oppnå innsikt via samhandling og samarbeid.

Oslo Pilot er et toårig prosjekt som undersøker kunstens rolle i og for offentlige rom. Prosjektet er initiert og finansiert av Oslo kommune Kulturetaten og har til hensikt å berede grunnen for en fremtidig kunstbiennale. Oslo Pilot er kuratert av Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk.
Catalogue launchCatalogue launchCatalogue launchCatalogue launchCatalogue launch

OSLO PILOT er et toårig prosjekt som utforsker kunstens rolle i og for offentlige rom for å legge grunnlaget for en fremtidig kunstbiennale. Prosjektet er kuratert av Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk. OSLO PILOT er initiert og finansiert av Kulturetaten, Oslo.