Den Omrokerte Byen – Åpning

Den Omrokerte Byen ble åpnet i OSLO PILOTs Prosjektrom torsdag 21. februar 2016. Prosjektet er utviklet av Superunion-arkitektene Johanne Borthne og Vilhelm Christensen, kurator og skribent Martin Braathen og arkitekturhistoriker Even Smith Wergeland i samarbeid med kuratorene Eva González-Sancho and Per Gunnar Eeg-Tverbakk.

Konsolider eller dø er første del av det overordnede prosjektet Den Omrokerte Byen, som er en 2-årig undersøkelse av viktige historiske bygninger som forlates når sammenslåtte institusjoner flytter inn i nye bygninger. Første del er viet fem ikoniske bygninger i Oslo: Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Deichmanske hovedbibliotek, Munchmuseet og Kunstindustrimuseet.

 

OSLO PILOT er et toårig prosjekt som utforsker kunstens rolle i og for offentlige rom for å legge grunnlaget for en fremtidig kunstbiennale. Prosjektet er kuratert av Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk. OSLO PILOT er initiert og finansiert av Kulturetaten, Oslo.