I samtale: Seamus Harahan og Saskia Holmkvist

 Seamus Harahan "Cold Open (Brendan's Test)" 2010

OSLO PILOT og PRAKSIS inviterer til en samtale mellom kunstneren og musikeren Seamus Harahan, vinner av Jarman prisen 2015, og kunstneren Saskia Holmkvist. Det vil bli vist utdrag av Harahans filmer under samtalen.

Sted: OSLO PILOT prosjektrom, Prinsens gate 2
Dato og tidspunkt: 18. juni 2016 – kl.14:00
Her for Facebook event.

Kunstneren Seamus Harahan, som til vanlig har sitt virke i Belfast i Nord-Irland, er invitert av PRAKSIS og OSLO PILOT til å delta på et en måneds langt artist-in-residence opphold i Oslo.
Seamus Harahans tilsynelatende enkle og samtidig tvetydige filmarbeider går i dialog med hans egne omgivelser. De avdekker en sensuell poetikk i hverdagen, i perifere detaljer og i det som er tilsidesatt og marginalisert. Adrian Wootton, administrerende direktør i Film London og British Film Commission, har beskrevet Harahans arbeider på denne måten: ”Utfordrende og eksperimentelle, men samtidig humoristiske og tilgjengelige”.

Harahan er representert av Gimpel Fils i London, og har en utstrakt internasjonal utstillingsvirksomhet bak seg. Han har blant annet stilt ut på Tate Britain i London og representerte Nord-Irland på Venezia-biennalen i 2005. Han mottok Paul Hamlyn Foundation Award for Artists i 2009, og vant Jarman-prisen i 2015. Harahan er tidligere direktør for Catalyst Arts Belfast.

Saskia Holmkvist er en svensk kunstner som bor og virker i Stockholm og Oslo. Hun er professor i samtidskunst ved Kunsthøgskolen i Oslo. Holmkvists kunstneriske arbeider omfatter performative strategier, stedsspesifikke prosjekter samt film- og videoarbeider. Arbeidene tar for seg spørsmål knyttet til profesjonalisering av språket og problemstillinger forbundet med oversettelsen av subjektposisjoner. Holmkvist samhandler med og lager performative møter mellom ulike protagonister. Hun bruker konseptuelle og metodiske tilnærminger hentet fra kunstfeltet og andre felt som journalistikk, teater og psykologi.

Saskia Holmkvists seneste soloutstillinger inkluderer Henie Onstad Kunstsenter i Oslo (2015) og Frankfurter Kunstverein i Frankfurt am Main, Tyskland (2009). Holmkvist har deltatt på en rekke utstillinger, blant annet ”Manifesto. Art today, facing the doubts”, Fabra i Coats, Centre d’Art Contemporani, Barcelona (2014), ”Sunshine Socialist Cinema”, Höja i Skåne (2014), Photo Cairo 5, Cairo (2012), ”Found in Translation”, Casino Luxembourg (2011) og ”Polis Polis Potatismos”, Malmö Konsthall, Malmö (2010).

PRAKSIS er et ny ideelt internasjonalt kunstprogram i Oslo som fungerer som en katalysator for tverrkulturell dialog. Praksis organiserer artist-in-residence programmer og prosjekter som samler lokale, nasjonale og internasjonale kunstnere, skapende utøvere og intellektuelle til samarbeid og utveksling på tvers av fagfelt.

OSLO PILOT er et toårig prosjekt som utforsker kunstens rolle i og for offentlige rom for å berede grunnen for en fremtidig kunstbiennale. Prosjektet er kuratert av Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk. OSLO PILOT er initiert og finansiert av Kulturetaten, Oslo Kommune.