Elena Aitzkoa: OSLO PILOT Residency

OSLO PILOT har gleden av å være vertskap for Elena Aitzkoa (Apodaka, Arabah / Álava, Spania, 1984) og hennes månedslange recidency-opphold som vil finne sted i tiden fram til september.

Dette er det tredje artist-in-residence besøket organisert av OSLO PILOT, og etterfølger det stadig aktive kunstneroppholdet til Francesc Ruiz samt Seamus Harahan’s opphold som hadde «mucker mate» som tema, sistnevnte organisert i samarbeid med PRAKSIS.

Om Elena Aitzkoas arbeider

Elena Aitzkoas arbeid tar utgangspunkt i skulptur og poesi, med enkelte avstikkere til performance og video. Hun bruker også teknikker som tegning og maleri. Kunstpraksisen hennes kjennetegnes av en formell tilnærming til skulpturering og skriving, avbrutt av øyeblikk av direkte kontakt med bestemte steder eller publikumsgrupper. I disse tilfellene finner hun opp hybrid-teknikker for å maksimere publikumskontakten.

Skulptur har hatt en sentral plass i Elena Aitzkoas produksjon de senere årene – en prosess som resulterer i et enkeltstående, men like fullt heterogent uttrykk. Hun forsøker på denne måten å skape en anstrengt og usikker sameksistens av ulike uttrykk innenfor en og samme form og rom.

Aitzkoa arbeider direkte med den fysiske verden, og henter materialer og erfaringer fra sine umiddelbare omgivelser. Hun bruker prøving og feiling som en eksperimentell teknikk som reflekterer sin egen tilstand og mulige betydninger. Aitzkoas interesse ligger i det skapende og hvordan ting er skapt, og arbeidene hennes uttrykker lengsler, begjær, en tro på poesiens kraft og ideen om skjebne.

 

OSLO PILOT er et toårig prosjekt som utforsker kunstens rolle i og for offentlige rom for å legge grunnlaget for en fremtidig kunstbiennale. Prosjektet er kuratert av Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk. OSLO PILOT er initiert og finansiert av Kulturetaten, Oslo.