NORGE ER VERTSKAP FOR DEN NESTE IKT-KONGRESSEN

OSLO PILOT, The Office for Contemporary Art Norway og The North Consortium er vertskap for den neste IKT-kongressen, 19.–23. mai 2017.

 

OSLO PILOT og The Office for Contemporary Art Norway (OCA) har i samarbeid med The North Consortium gleden av å kunngjøre at den neste kongressen for The International Association of Curators of Contemporary Art (IKT) vil arrangeres i Norge (Oslo og Tromsø) 19.–23. mai 2017. Kongressen byr på to symposier i vertsbyene, kuratert av Katya García-Antón, Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk sammen med North Consortiums partnere, og i samarbeid med IKTs styre. Nærmere informasjon følger.

 

The International Association of Curators of Contemporary Art (IKT) er en medlemsorganisasjon som samler kuratorer fra hele verden slik at de kan møtes, dele kunnskap, utveksle ideer og utvide sine profesjonelle nettverk. IKT ble etablert i 1973, og blant organisasjonens første medlemmer var banebrytende kuratorer som Eberhard Roters, Eddy de Wilde og Harald Szeemann. IKTs mål er å stimulere til og øke utbredelsen av debatt som er relatert til kuratorvirksomhet, samt å fremme kvaliteten på denne virksomheten. Det sittende styret består av Ombretta Agrò-Andruff (Miami), Lars Grambye (København), Julia Draganović (Osnabrück), Kati Kivinen (Helsinki), Emmanuel Lambion (Brussel) og Katalin Timar (Budapest), og kontoret og daglig leder har tilhold i Kunsthalle Osnabrück.

 

OFFICE FOR CONTEMPORARY ART NORWAY (OCA) er en stiftelse opprettet av Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet i 2001 for å utvikle kulturelt samarbeid mellom Norge og den internasjonale kunstscenen. Nåværende direktør er Katya García Antón. OCA kuraterer utstillinger, seminarer og utgivelser, støtter norske kunstneres og kuratorers prosjekter utenlands og inviterer internasjonale kuratorer og kunstnere til forskningsformål i Norge. Siden 2001 har OCA hatt ansvaret for å kuratere den nordiske paviljongen ved Veneziabiennalen.

 

OSLO PILOT er et prosjekt som utforsker kunstens rolle i og for offentlige rom. Dette prøveinitiativet har som mål å berede grunnen for en fremtidig periodisk kunstmønstring i den norske hovedstaden. OSLO PILOTs arbeidsprosess er kuratert av Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk og basert på samarbeid med kunstnere, poeter, kuratorer, forfattere og andre spesialister fra ulike områder for å utforske nye arbeidsformer i det offentlige rom samt å skape et kritisk rammeverk og en langsiktig strategi for fremtidig produksjon. OSLO PILOT er initiert og eid av Kulturetaten i Oslo kommune.

 

The North Consortium er en nyetablert sammenslutning av kunstinstitusjoner som i forbindelse med IKT-kongressen vil tre sammen for første gang.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt OCAs kommunikasjonsansvarlige Tara Hassel: tara.hassel@oca.no.