OSLO BIENNIAL — WEBSIDE KOMMER SNART

Den første utgaven av Oslo Biennial, byens første biennale for kunst i offentlige rom, åpnes mai 2019 og vil bli kuratert av Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk. Biennalens navn, konseptuelle rammeverk og format vil bli presentert i løpet av 2018.

For informasjon, eller for å registrere deg på vår mailingliste, kontakt info@oslobiennial.no