Cycle Wording

Cycle Wording er en ny publikasjonsrekke som beskjeftiger seg utelukkende med poetiske tekster og er en mer personlig formidlingskanal. Redaksjonsrådet vil invitere diktere både fra Skandinavia og utenfor til å utvikle samtalerom og tekster som opererer parallelt med Oslo Pilots andre arbeidsformer. Her skal det bygges opp en tekstsamling etter de styrende prinsippene form, regelmessighet og distribusjonsmåte. Ved å benytte en tekstlig form som ikke er begrenset av prosaens struktur, åpner denne tilnærmingen opp for videre oppdagelsesmuligheter. Det eksponerer prosjektet for den uforutsigbarheten som ligger i det poetiske språket. Tekstene som produseres vil bli oversatt til både engelsk og norsk.