Symposium

OSLO PILOT har gleden av å invitere til symposiet Giveren, gjesten og gjenferdet: Hvordan kunst er til stede i offentlige rom, kuratert av Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk. Symposiet markerer et viktig skritt i utviklingen av det eksperimentelle og undersøkende prosjektet OSLO PILOT, som skal legge til rette for en fremtidig periodisk kunstmønstring i det offentlige rom.

Symposiet løper over tre dager, 16., 17. og 18. november, og finner sted i Posthallen, den tidligere postsentralen i Oslo. Programmet er bygget opp rundt fire saksstudier som kretser rundt kunstverk av Mette Edvardsen (Norge), Dora García (Spania), Thomas Hirschhorn (Sveits) og Rahraw Omarzad (Afghanistan). Hvert verk vil bli diskutert med kunstnerne i tre ulike formater: plenumsdiskusjoner, workshops og én-til-én-samtaler. I plenumsdiskusjonene vil kunstnerne og fagfolk med forskjellig bakgrunn og spesialisering føre en bredt anlagt debatt. Workshopene er tilpasset mindre grupper. Hver av dem er utformet spesielt for å kunne gå i dybden på det enkelte verket. Én-til-én-samtalene vil gi deltagere fra publikum mulighet til samtaler med kunstnerne og symposiumdeltagerne for å nærme seg verkene på en mer personlig måte.

De tre skikkelsene i tittelen – giveren, gjesten og gjenferdet — vil tjene som utgangspunkt for å diskutere skiftende betingelser, posisjoner og potensialer for kunstverk i offentlige rom. På symposiet vil skikkelsene fungere som holdepunkter i en diskusjon om de varierende rollene til aktørene og instansene som er involvert i kunstpraksiser i offentlige rom. Giveren avspeiler en forestilling om kunsten som et bidrag eller en mulighet som blir tilbudt offentligheten, samtidig som denne modellen reiser spørsmål om de respektive rollene til både giveren og mottageren så vel som kunstnerens posisjon.Gjesten avspeiler en forestilling om kunstverket som delvis uavhengig av sted og kontekst. Hvilket ansvar – hvis noe – tilfaller gjesten? Gjenferdet viser til de størrelsene og skyggene som omgir kunstverket uten å være manifestert i det. Hva følger i kunstverkets spor og hva blir igjen når det forsvinner, enten det blir fjernet fysisk, blir foreldet, irrelevant eller normalisert?

Giveren, gjesten og gjenferdet vil undersøke de fire kunstverkene gjennom en kvalitativ analyse av ulike tidsrammer: Hvordan opererer verket i et kort tidsperspektiv, på lengre sikt eller mens det er under utarbeidelse? Kunnskap springer ut av erfaring. I tråd med dette vil symposiet nærme seg verkene gjennom disse ulike formatene for å la publikum ta del i et mangfold av erfaringer og ulike former for kunnskapsutveksling. Målet med symposiets fortolkende undersøkelser er å studere og tenke rundt meningsdannelsen og erfaringenes detaljer, snarere enn å postulere en rekke hypoteser a priori.

Gjennom en detaljert analyse og kontekstualisering av de fire saksstudiene håper vi å åpne opp for et bredt spekter av aktuelle innsikter.

De fire saksstudiene vil bli fortolket og diskutert gjennom foredrag og andre bidrag fra deltagere med forskjellig bakgrunn og spesialisering. Alle vil ta med seg sine spesifikke erfaringer og kunnskaper inn i diskusjonene om de fire verkene. Bekreftede foredragsholdere er:
Abayomi Vincent, Anton Jawdokimov, Barbara Casavecchia, Bojana Cvejić, Bruno de Wachter, Chantal Pontbriand, Dora García, Edvard Hoem, Erik Farmer, Fernanda Branco, Ghafoor Liwal, Håkon Smeby, Jaksha Ghana Nagarasa, Johan Börjesson, Johan Sonnenschein, Jon Refsdal Moe, Kristian Støvind, Kristien Van den Brande, Lex Brown, Marcus Steinweg, Mari Matre Larsen, Maryam Azimi, Mette Edvardsen, Michelangelo Miccolis, Molly Nesbit, Odille H. Blehr, Rahraw Omarzad, Saboor Siasang, Staffan Eek, Susie Shaw, Theodor Barth, Thomas Hirschhorn, Trude Schjelderup Iversen, Tyrone Grant, Vibeke Tandberg