Om OSLO PILOT

OSLO PILOT er et toårig prosjekt som utforsker kunstens rolle i og for offentlige rom. Kuratorene Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk er ansatt av Kulturetaten i Oslo kommune for å berede grunnen for en fremtidig kunstbiennale. Forprosjektet, som omfatter en rekke presentasjonsformer, publikasjoner og diskusjonsfora, engasjerer medvirkende både innenfor og utenfor kunstscenen til å utvikle en optimal modell for en periodisk mønstring av kunst i offentlige rom i Oslo.

Prosjektets hovedanliggende er refleksjoner over tid. Hvordan kan et kunstverk gripe inn i byens offentlige rom når disse hele tiden er i endring? Hvordan kan kunstneren påvirke disse rommene ved å ta usikkerheten i besittelse heller enn å nøytralisere den? Hvordan skape kunst innenfor byens og det offentlige roms stadig skiftende kontekst på en slik måte at arbeidet utfordrer og utforsker tilvante forestillinger om det permanente og det flyktige? For å tilnærme seg disse spørsmålene er prosjektet bygget opp rundt fire temaer for undersøkelser: Reaktivering, Periodisitet, Forsvinning og Offentlig. Disse problemstillingene utforskes av kunstnere, poeter, kuratorer, forfattere og andre spesialister under hele OSLO PILOT og på tvers av forskjellige arbeidsformer.

OSLO PILOT er initiert og finansiert av Kulturetaten i Oslo kommune.

OSLO PILOT: Rethinking Art in the Public Realm, Dardo magazine 20. juni

OSLO PILOT: Rethinking Art in Norway, Port Magazine, 18. mars 2016

Soaring High, DAMn #55, March / April 2016

New programme challenges ideas of what a contemporary art biennial should be, It´s nice that, 26. januar

Is Norway gearing up for a new biennial?, The Art Newspaper, 26.januar 2016

Intervju med OSLO PILOT kuratorer (på engelsk), Space + place, 5.november 20

En god start for OSLO PILOT, Aftenposten, 11.september 2015

Små dikt, store hus, Kunstkritikk, 15.oktober 2015

Felleskunsten, Dagens Næringsliv, 15.oktober 2015

Mer enn navlebeskuende samtidskunst, Aftenposten, 22.oktober 2015

OSLO PILOT, Kunstkritikk 14.10.2014

Bakgrunn OSLO PILOT

Forprosjektet OSLO PILOT og en fremtidig biennale i Oslos offentlige rom skriver seg inn i en lang tradisjon av større kunstprosjekter i det offentlige rom i Oslo, tilbake til Vigelandsparken (ferdigstilt i 1943) og det tilhørende museet. Byen ga Gustav Vigeland, en av datidens mest markante kunstnere, hus og verksted på Frogner, bygget for å huse et museum etter kunstnerens død. Motytelsen var at hele kunstarven skapt av Vigeland ble gitt til Oslo kommune, en arv som nå utgjør en av byens kunstsamlinger.
Andre eksempler på ambisiøse prosjekter og ervervelser er Auguste Rodin’s Mannen med nøkkelen (1884), gitt til byen av Fritz Thaulow og montert på Solli Plass i 1902 samt de mange utsmykningene i Oslo Rådhus. Senere har verk som Naum Gabos Sfærisk tema. Construction II (1970) og Henry Moores Torso – Great Arch (1962) avduket på Huk i 1968.
Videre må 1970-tallets omfattende satsing på kunst til skoler og ikke minst utsmykning av T-banestasjoner, nevnes. De førstnevnte prosjektene ble sett på som viktig bidrag til nasjonsbygging og identitetsforståelse i den unge nasjonen, de siste som viktige byggesteiner i oppbygningen av sosialdemokratiet fra 1970-tallet. Dagens store omfang av offentlige kunstoppdrag ment for et bredt publikum gjenspeiler fortsatt et tankegods fundert på demokrati og likhetsidealer.
Oslo Pilot muliggjøres av Oslo kommunes kunstordning som trådte i kraft 01.01.2013 og som innebærer at 0,5% av investeringsmidlene i Oslo kommune øremerkes kunst. Denne ordningen er nærmest unik i sitt slag i Norge og i en internasjonal kontekst er den enestående. Avsetningen fra ordningen vil variere avhengig av kommunens investeringer, men bare i 2015 administrerer Kulturetaten nær 50 millioner kroner øremerket kunst.
Resultatene og mulighetsrommene denne ordninger gir, har nå begynt å materialisere seg. Resultatet er, i tillegg til OSLO PILOT og den potensielle fremtidige internasjonale kunstmønstringen prosjektet er en forløper for, kunstprosjekter som Olav Christopher Jensens nylig ferdigstilte Slik Livet Er på Edvard Munch videregående skole, det nye kunstprosjektet som planlegges til Deichmanske Hovedbibliotek i Bjørvika der syv internasjonalt anerkjente norske og utenlandske kunstnere er invitert til konkurranse, samt en lang rekke temporære og permanente kunstuttrykk i det offentlige rom i Oslo, blant annet den temporære satsingen Kunst i hele byen (2014-15).

Om OSLO PILOT kuratorne

Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk, kuratorer

Eva González-Sancho er uavhengig kurator. Hun har en eksamen i kunst fra ISLAP-ERG i Brussel og mastergrad i utstillingsfag, med spesialisering i samtidskunst, fra Rennes 2 universitet i Frankrike. Hun var leder og kurator ved Frac Bourgogne (Dijon) fra 2003 til 2011 og ved Art Projects Office Etablissement d’en face Projects (Brussel) fra 1998 til 2003, og har undervist i utstillingshistorikk ved Metz universitet fra 2001 til 2004. González-Sancho har kuratert over femti utstillinger, blant annet Lofoten International Art Festival (LIAF, 2013), Dora García: Where do characters go when the story is over? (CGAC, Centro Gallego de Arte Contemporáneo, Spania, 2009), Armando Andrade Tudela: Aujourd’hui, Demain, Aujourd’hui, Demain, Hier, Aujourd’hui (2010), og Rita McBride & Koenraad Dedobbeleer: TIGHT, REPEATING BOREDOM (2008) på Frac Bourgogne. Hun har samarbeidet med kunstnere som Guillaume Leblon, Pedro Cabrita Reis, Lara Almarcegui, Jonas Dahlberg, Katrin Sigurdardottir og Matthew Buckingham, og har startet og ledet flere residency-programmer i Frankrike.

Per Gunnar Eeg-Tverbakk studerte ved Kunst- og designskolen i Bergen og Hochschule für bildende Künste i Hamburg. Han er frilanskurator med 20 års erfaring fra en rekke kunstinstitusjoner og kunstprosjekter i offentlige rom. Fra 1995 til 1998 var han leder for Galleri Otto Plonk i Bergen. Året etter arbeidet han som utstillingsleder ved NIFCA (Nordic Institute for Contemporary Art) i Helsinki. Eeg-Tverbakk var intendant på Kunstnernes Hus i 2000–2001. Eeg-Tverbakk kuraterte Lofoten International Art Festival (LIAF) i 1999 og Momentum i 2004, og var fra 2003 til 2005 prosjektleder for Kunst i Nordland – Artistic Interruptions, et internasjonalt kunstprosjekt igangsatt av Nordland fylkeskommune. Deretter, fra 2005 til 2009, var han stipendiat ved Kunstakademiet i Oslo. Han var også leder for Kunsthall Oslo i 2009-10. Eeg-Tverbakk har hatt ansvaret for en rekke utstillinger og prosjekter og har samarbeidet med kunstnere som Elmgreen & Dragset, Olafur Eliasson, Matias Faldbakken, Marianne Heier, Aleksandra Mir, Marjetica Potrc, Eva Rothschild og Knut Åsdam.

Om OSLO PILOT team og redaksjonsråd

OSLO PILOT Team
Else Haavik, leder Kunst i Oslo, prosjektleder
Tanja Sæter, koordineringsleder produksjon og kommunikasjon
Martin Berner Mathiesen, redaksjonsassistent
Matthew Evans, redaksjonsmedarbeider
Ronald Van de Sompel, rådgiver for symposium og undersøkelser
Esther Ramón, rådgiver for undersøkelse og redaksjon
William James Packer, rådgiver og oversetter
Marie Skeie, assisterende produsent
Jessica MacMillan, produsent og koordinator for symposiet

Redaksjonsråd tidsskrifter

Redaktører
OSLO PILOT kuratorer Eva González-Sancho (Spania) og Per Gunnar Eeg-Tverbakk (Norge).

Reaktivering
Philippe Pirotte (Belgia), dekan ved Städelschule og direktør ved Portikus Frankfurt; Marianne Heier (Norge), kunstner; Chus Martínez (Spania), forfatter og kurator, leder av Institut Kunst ved FHNW Hochshule für Gestaltung und Kunst i Basel; James Lingwood (Storbritannia), Co-Director i Artangel; Trude Iversen (Norge), kunstteoretiker og kurator, KORO/Kunst i Offentlig Rom, Norge.

Offentlig
Knut Åsdam (Norge), kunstner og filmskaper; Marius Grønning (Norge), arkitekt, urbanist and førsteamanuensis ved Institutt for landskapsplanlegging, NMBU, Ås; Li Zhenhua (Kina), kunstner og kurator; Jan Verwoert (Tyskland), forfatter og kritiker; Britta Peters (Tyskland), kurator for Skulptur Projekte Münster 2017; Lisa Rosendahl (Sverige), kurator ved Statens Konstråd, Sverige.

Periodisitet
Juan Herreros (Spania), arkitekt og pedagog; Karl Larsson (Sverige), kunstner og poet; Dora García (Spania), kunstner; Eleonora Fabião (Brasil), performance-kunstner og teoretiker; Anne Hilde Neset (Norge), kunstnerisk leder i nyMusikk.

Forsvinning
Lisa Tan (USA), kunstner og PhD-student, Göteborgs Universitet, Akademin Valand; Luc Deleu (Belgia), arkitekt; Lisa Mazza (Italia), kurator og kulturprodusent; Jonny Aspen (Norge), førsteamanuensis ved Institutt for urbanisme og landskap, AHO, Oslo; Rob Stone (Storbritannia), førsteamanuensis i Critical and Cultural Studies ved Emily Carr University of Art and Design, Vancouver.

Cycle Wording – ny publikasjonsrekke
Juris Kronbergs (Stockholm), latvisk-svensk poet og oversetter; Aina Villanger (Skien), poet og forfatter; Erling Kittelsen (Vennesla), poet, dramatiker og oversetter; Gunnar Wærness (Trondheim), poet, kunstner og oversetter; Ika Kaminka (Oslo), oversetter og kunsthistoriker; Knut Åsdam (Trondheim), kunstner og filmskaper; Monica Aasprong (Kristiansund), poet bosatt i Stockholm; Sigbjørn Skåden (Tromsø), forfatter, oversetter og kulturarbeider i Skånland; Rob Stone (UK), førsteamanuensis i Critical and Cultural Studies ved Emily Carr University of Art and Design, Vancouver.