Q&A

Hvorfor OSLO PILOT?

Forprosjektet OSLO PILOT og en fremtidig biennale i Oslos offentlige rom skriver seg inn i en lang tradisjon av større kunstprosjekter i det offentlige rom i Oslo, tilbake til Vigelandsparken (ferdigstilt i 1943) og det tilhørende museet. Byen ga Gustav Vigeland, en av datidens mest markante kunstnere, hus og verksted på Frogner, bygget for å huse et museum etter kunstnerens død. Motytelsen var at hele kunstarven skapt av Vigeland ble gitt til Oslo kommune, en arv som nå utgjør en av byens kunstsamlinger. Andre eksempler på ambisiøse prosjekter og ervervelser er Auguste Rodin’s Mannen med nøkkelen (1884), gitt til byen av Fritz Thaulow og montert på Solli Plass i 1902 samt de mange utsmykningene i Oslo Rådhus. Senere har verk som Naum Gabos Sfærisk tema. Construction II (1970) og Henry Moores Torso – Great Arch (1962) avduket på Huk i 1968.
Videre må 1970-tallets omfattende satsing på kunst til skoler og ikke minst utsmykning av T-banestasjoner, nevnes. De førstnevnte prosjektene ble sett på som viktig bidrag til nasjonsbygging og identitetsforståelse i den unge nasjonen, de siste som viktige byggesteiner i oppbygningen av sosialdemokratiet fra 1970-tallet. Dagens store omfang av offentlige kunstoppdrag ment for et bredt publikum gjenspeiler fortsatt et tankegods fundert på demokrati og likhetsidealer.

OSLO PILOT muliggjøres av Oslo kommunes kunstordning som trådte i kraft 01.01.2013 og som innebærer at 0,5% av investeringsmidlene i Oslo kommune øremerkes kunst. Denne ordningen er nærmest unik i sitt slag i Norge og i en internasjonal kontekst er den enestående. Avsetningen fra ordningen vil variere avhengig av kommunens investeringer, men bare i 2015 administrerer Kulturetaten nær 50 millioner kroner øremerket kunst.

Resultatene og mulighetsrommene denne ordninger gir, har nå begynt å materialisere seg. Resultatet er, i tillegg til OSLO PILOT og den potensielle fremtidige internasjonale kunstmønstringen prosjektet er en forløper for, kunstprosjekter som Olav Christopher Jensens nylig ferdigstilte Slik Livet Er på Edvard Munch videregående skole, det nye kunstprosjektet som planlegges til Deichmanske Hovedbibliotek i Bjørvika der syv internasjonalt anerkjente norske og utenlandske kunstnere er invitert til konkurranse, samt en lang rekke temporære og permanente kunstuttrykk i det offentlige rom i Oslo, blant annet den temporære satsingen Kunst i hele byen (2014-15).

Hvor finner jeg OSLO PILOT?

OSLO PILOT vil foregå på en rekke steder i Oslo i løpet av 2015 og 2016. Aktivitetene spenner fra produksjon av enkeltstående kunstverk i offentlige rom til dybdeseminarer og publikasjoner. For å finne ut mer om konkrete arrangementer og aktiviteter, se websiden vår eller besøk prosjektrommet vårt som ligger i Prinsensgate 2. Her vil du også få tilgang på et arkiv som gir innblikk i utforskningen OSLO PILOT har igangsatt. Prosjektrommet er åpent tirsdag-fredag 10:00-15:30.

Hvem finansierer OSLO PILOT?

OSLO PILOT er initiert, finansiert og eid av Oslo kommune, Kulturetaten.