OSLO PILOT kick-off party

OSLO PILOT inviterer til kick-off fredag 11. september i prosjektrommet, med presentasjon av fremtidsplaner, formål og prosjekter. I anledning Oslo kulturnatt vil Nordic Black Theatre og X-Ray ungdomskulturhus innta prosjektrommet med en serie intervensjoner og performancer. Blant artister finner vi Omar & Fade, Young Cisto, Rebelz, Temur & Wagas; musikk og stemningskapende lyd er ved DJ Morty B.

OSLO PILOT er et toårig, eksperimentelt og forskningsbasert prosjekt kuratert av Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk, og har som mål å legge grunnlaget for en fremtidig mønstring for kunst i det offentlige rom. Kulturetatens direktør Hilde Barstad åpner prosjektrommet kl 18.30. Deretter vil kuratorene introdusere OSLO PILOT.

Prosjektet har som utgangspunkt refleksjoner om tiden. Hvordan intervenere i offentlige rom som er i kontinuerlig endring? Hvordan operere i ustadige rom ved å innlemme heller enn motarbeide usikkerheten? Hvordan skape en kunst innenfor byens og det offentlige rommets stadig skiftende kontekst som utforsker og utfordrer våre tilvante forestillinger om det varige og det flyktige? Prosjektrommet er delvis produksjonslokale og delvis forskningsstasjon, det huser vår voksende samling av arkivmateriale, og skal dessuten være sted for åpne arrangementer. OSLO PILOT skal arrangere symposier, utgi et eget magasin og igangsette produksjonen av kunstverk i offentlige rom.