The Word’s Head

The Word’s Head er en samling poesi-tekster som innsirkler og utvikler OSLO PILOTs sentrale utforskningsbegreper – reaktivering, periodisitet, forsvinning og offentlig – på måter som er både slående og indirekte. Prosjektet involverer tjuefire norske og internasjonale diktere og vil bestå av tre etapper i løpet av et år.

17. oktober – 5. desember 2015

Deltakere: a rawlings (CA/IS), Aina Villanger (NO), Ane Nydal (NO), Ann Jäderlund (SE), Ariana Reines (US), Colin Browne (CA), Eduardo C. Corral (US), Erling Kittelsen (NO), Gunnar Wærness (NO), Guntars Godiņš (LV), He Dong (CN), Jamshed Masroor (PK), Jordan Abel (CA), Juris Kronbergs (LV/SE), Liāna Langa (LV), L inda Klakken (NO), Monica Aasprong (NO), Morten Wintervold (NO), Sigbjørn Skåden (NO), Siri Katinka Valdez (NO), Synnøve Persen (NO), Terje Thorsen (NO), og Victoria Kielland (NO).

 

Åpning: Lørdag 17. oktober, kl. 14:00
Lansering Publikasjon: 4. desember, kl. 18:00

OSLO PILOT Project Room
Prinsens Gate 2
0152 Oslo

Åpningstider: tirsdag – fredag 10:00 – 15:30
Installasjonen i prosjektrommet

The Word’s Head lanseres med en installasjon presentert i OSLO PILOTs prosjektrom, den første av en serie planlagte presentasjoner. Installasjonen består av trykte tekster valgt ut og satt sammen av de deltakende dikterne. Tekstene fungerer også som poetiske takeaways som publikum kan ta med seg hjem. I løpet av presentasjonen vil The Word’s Head også innvie OSLO PILOTs Risograph-skriver, et uavhengig publiseringsverktøy som skal brukes til diverse utgivelsesprosjekter.

 

Når OSLO PILOT med dette prosjektet vender seg mot poesien, speiler det en dyp interesse for det poetiske språkets unike evne til å berike, abstrahere, og fremprovosere tenkning rundt prosjektets forskningsakser og disse aksenes underliggende forhold til tiden. OSLO PILOT ønsker å gjøre poesien til en hjørnestein i arbeidsprosessen, for slik å åpne opp for å la lokale og internasjonale diktere bidra til å skape et nytt vokabular knyttet til det å skape noe i det offentlige rom.

 

Flere etapper

Prosjektets andre etappe vil omfatte en serie med performancer og opplesninger hvor skjæringspunktet mellom den skrevne poesien og live-fremføringen utforskes. Live-arrangementene vil finne sted i Prosjektrommet. 5. desember vil The Word’s Heads publikasjon lanseres.

 

I prosjektets siste etappe flyttes teksten fra Prosjektrommet og ut i det offentlige rom. I løpet av elleve måneder etter den første presentasjonen, vil hvert av arbeidene distribueres gjennom offentlighetens kanaler – fra aviser og sosiale medier til byens vegger. Med dette plasserer vi ikke bare tekstene inn i nye sammenhenger, presentasjonsformer og distribusjons- og produksjonsøkonomier, men vi lar også diktene unnslippe enhver følelse av et definitivt format, for slik å utvide mulighetene for engasjement og fortolkning.

 

Utvelgelse

Dikterne som er med i The Word’s Head ble utvalgt av OSLO PILOTs redaksjonsråd Cycle Wording — New Editorial Line i samarbeid med OSLO PILOTs kuratorer Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk. Cycle Wording — New Editorial Line er et publikasjonsprosjekt viet poesi. Redaksjonsrådet består av åtte medlemmer: Erling Kittelsen, Juris Kronbergs, Sigbjørn Skåden, Rob Stone, Aina Villanger, Gunnar Wærness, Knut Åsdam og Monica Aasprong,

 

OSLO PILOT er et toårig forskningsbasert prosjekt som undersøker kunstens rolle i offentlige rom. Det er utviklet av kuratorene Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk på invitasjon fra Kulturetaten Oslo kommune, og er et eksperimentelt initiativ som skal legge grunnlaget for en framtidig kunstbiennale i Oslo.

 

THE WORD’S HEAD / ARTE PÚBLICO, DXILAND. magazine, 25. November 2015 (på spansk)

På avstand er alle dikt likeKunstkritikk, 30.oktober 2015

Latviešu dzeja lasāma Oslo pilsētvidē, Latvijas avīze, 23.oktober 2015 (på latvisk)

Små dikt, store hus, Kunstkritikk, 15.oktober 2015

 

 

Bilde: Morten Wintervold, HVEM ER HVEM SOM HELST, 2015

 

OSLO PILOT er et toårig prosjekt som utforsker kunstens rolle i og for offentlige rom for å legge grunnlaget for en fremtidig kunstbiennale. Prosjektet er kuratert av Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk. OSLO PILOT er initiert og finansiert av Kulturetaten, Oslo.