Åpning

OSLO PILOT første kunstpilot er et prosjekt av den norske kunstneren Marianne Heske, kalt House of Commons (Underhuset). Her blir et lite og forlatt småhus fra Østfold flyttet til plassen foran Stortinget i Oslo. Dette kan oppleves fra 21. oktober 2015.

Det lille, værbitte huset, hvor flere generasjoner en gang levde sine liv, kommer til å stå ved foten av den ærverdige Stortingsbygningen, som i sin tur vil rage over huset og omfavne det med sine to ytterfløyer. House of Commons (Underhuset) er den første i en serie av kunstpiloter – kunstverk unnfanget og realisert i offentlige rom for OSLO PILOT.

Heske er kanskje best kjent for Prosjekt Gjerdeløa, et verk hun lagde for biennalen i Paris i 1980 og som det tok ett år å utføre. I dette verket ble en 1600-talls løe fra de bratte fjellsidene i Tafjord i Sunnmøre demontert, satt sammen i Centre Pompidou, risset inn med graffiti fra de besøkende og til slutt satt opp igjen på det samme stedet i Tafjord etter at utstillingen var over. For House of Commons (Underhuset) bruker Heske igjen geografisk forflytning som kunstnerisk strategi.

Ved å gjøre beslag på det høyst regulerte offentlige rommet foran Stortinget søker House og Commons (Underhuset) å få i gang en dialog mellom to adskilte virkeligheter: Bygdelivets hverdagslige møye vil konfrontere setet for Norges nasjonalmakt; utslitte planker vil stå i kontrast til utsøkt granitt; livets og minnenes forgjengelighet vil settes i relieff til av nasjonalstaten og dens autoriserte utgave av historien. Denne tilsynelatende trivielle sammenstillingen vil kunne påpeke forskjellen mellom det å vise noe og det å si noe, og derigjennom etablere forhold mellom avvikende virkeligheter.

Marianne Heskes installasjon markerer den første i en serie av kunstpiloter som OSLO PILOT vil ta initiativ til i 2015 og 2016. 

House of Commons (Underhuset) er produsert av OSLO PILOT, Kulturetaten i Oslo kommune, med støtte fra Statens vegvesen og KORO.

Om Marianne Heske

Marianne Heske ble født i 1946 i Ålesund. Hun slo igjennom som en av Norges ledende konseptkunstnere på slutten av 1970-tallet, og siden den gang har hennes installasjoner, fotografier, trykk og videoer høstet internasjonal anerkjennelse. Hun representerte Norge på Veneziabiennalen i 1986, São Paulo-biennalen i 1996 og EXPO 2000 i Hannover, og verkene hennes er å finne i en rekke betydningsfulle samlinger, deriblant Nasjonalgalleriet, Moderna Museet Malmö, Centre Georges Pompidou og kommunale kunstsamlinger i Paris, Shanghai og Oslo.

marianneheske.no

Om det forflyttede huset 

Huset som skal settes opp foran Stortinget stod i Elvestadkrysset i Hobøl i Østfold. Det ble opprinnelig bygget på midten av 1800-tallet, nesten samtidig med at Stortingsbygningen selv ble oppført, og var bebodd frem til 1964. Marianne Heske ble kjent med huset på sine reiser gjennom Østfold. Huset var ubebodd og skulle rives for å gi plass til utvidelsen av E18. Kunstneren fikk med bistand fra Statens vegvesen plukket huset fra hverandre, bit for bit, og satt det på lagring, før bygget nå blir gjenreist foran Stortinget. House of Commons (Underhuset) vil være å se der fra 21. oktober 2015 til januar 2016.

For å se flyttingen av huset klikk her.

Herfra til Stortinget, Dagens Næringsliv, 12.november 2015

Fra et offentlig rom til et annet, Kunstkritikk, 3.november 2015

Norway’s very own ‘House of Commons’, News in English 3.November 2015

Hva betyr det som kunst?, Dagbladet, 2.november 2015

Marianne Heske relocates a small abandoned provincial house to central Oslo, Art Daily, 27. oktober 2015

Kulturhuset kunst: Marianne Heskes underhus, NRK P2, 27.oktober 2015

Et stykke demokratihistorie, Minervanett, 26.oktober 2015

Betydningen av et hjemDagsavisen, 24.oktober 2015

Monument for annerledeslandet, Kunstkritikk, 23.oktober 2015

– Det må være det mest fotograferte huset i Norge, Smaalenenes avis, 23.oktober 2015

– Det må være det mest fotograferte huset i Norge, Østlandets blad, 23.okotober 2015

Åpnet 150 år gammelt hus foran Stortinget, Sunnmørsposten, 21. oktober 2015

Et monument over hverdagsmennesket, Aftenposten, 20.oktober 2015

Stor uenighet om falleferdig hus foran Stortinget, Nettavisen, 18.oktober, 2015

Er dette huset foran Stortinget kunst?, Nettavisen, 16.oktober 2015

Små dikt, store hus, Kunstkritikk, 15.oktober 2015

Her reiser det lille huset fra Hobøl til Stortinget, Moss avis, 5. oktober 2015

Setter opp rødmalt stue foran Stortinget, Aftenposten, Osloby, 3. oktober 2015

Dette huset skal bli kunstverk i Oslo, NRK Østlandssendingen, 9.april 2015

Forfallent Hobøl-hus blir kunstverk, Moss avis, 6. april 2015

Forfallent Hobøl-hus blir kunst, Smaalenenes avis, 6.april 2015

5ca2eaf1-4835-4225-b79a-6cad85f6aa3a