I samtale: Eleonora Fabião og Boel Christensen-Scheel

For å markere lanseringen av hennes nylig utgitte bok Actions, har OSLO PILOT invitert performancekunstneren Eleonora Fabião til en samtale med kunsthistoriker Boel Christensen-Scheel. Dette er den første av en serie samtaler som tar for seg forholdet mellom kunstnerisk praksis og sosiale og politiske dimensjoner ved offentlige rom.

Sted: OSLO PILOT prosjektrom, Prinsens gate 2
Dato og tidspunkt: Lørdag 23. januar 2016 – kl 14.00

Eleonora Fabião er en brasiliansk kunstner og performanceteoretiker som også er medlem av OSLO PILOTs redaksjonsråd. Fabião jobber som førsteamanuensis ved Arts of the Scene Graduate Program på The Federal University of Rio de Janeiro. Siden 2008 har hun utført en rekke performancer på gaten i byer som Rio de Janeiro, Bogota, New York, Montreal og Berlin.

Fabião har gitt avkall på tradisjonelle produksjonsfasiliteter og utstillingsrom og har i stedet utviklet en kunstpraksis som baserer seg på møter som finner sted i offentlige rom og de poetiske og politiske mulighetene som oppstår i disse møtene. Fabião ser utsatthet og usikkerhet som en kilde til styrke, som et konseptuelt verktøy en estetisk kraft og en produksjonsmåte. Hun sier: «Jeg har ikke et atelier. Jeg trenger ikke et. Gaten er arbeidstedet mitt – stedet hvor jeg finner opp, oppdager, tester ut, kaster, insisterer, avstår. I gatene opplever jeg hva som er mulig. Og umulig. Jeg må ustanselig forhandle.»

I performancene sine bruker Fabião allestedsnærværende materialer for å utfordre vaner, adferd og regimene som styrer relasjoner og oppmerksomhet mennesker imellom. Hver performance antyder muligheten for samfunnsendring. De er «anti-forbrytelser» begått i den hensikt å bidra til en type by hun selv ønsker bo i. Performancene er oftest utført i serier, der hver enkelt performance og serie legger grunnlag for nye.

I den nylig publiserte boken Actions får Fabiãos performancer en ny dimensjon. Boken er på 352 sider og denne har hun redigert sammen med performanceteoretiker og kurator André Lepecki. Boken inneholder omfattende fotografisk materiale og tekster av Fabião, i tillegg til tekster av Barbara Browning, Pablo Assumpção B. Costa, Adrian Heathfield, André Lepecki, Felipe Ribeiro, Tania Rivera, og Diana Taylor. Forfattere fra ulike generasjoner og nasjonaliteter presenterer her en rekke forskjellige perspektiver på samtidens estetiske uttrykk og performancekunstens politiske dimensjon.

Actions kan verken kjøpes eller selges. Boken vil bli delt ut, tatt imot, byttet, mistet, funnet, donert, lånt og gitt videre. Den søker etter å inngå i alternative økonomier der arbeid og handlinger blir utført og mottatt. Boken ble publisert i november 2015 og den er sendt til biblioteker i en rekke land, fritt distribuert på arrangementer, lagt igjen på busser, t-baner, tog, ferger, og i treningssentre, barer, kirker, banker, parker, parkeringshus og supermarkeder.

Actions vil bli gratis distribuert på arrangementet i OSLO PILOTs prosjektrom. OSLO PILOT vil i samarbeid med Eleonora Fabião også distribuere boken til en rekke biblioteker og til kultur- og utdanningsinstitusjoner i Oslo og Østfoldregionen.

Boel Christensen-Scheel er førsteamanuensis i estetikk og kunstdidaktikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har en doktorgrad i samtidskunst og performance-teori, og har jobbet som kritiker og oversetter. Hennes interessefelt er relasjonelle perspektiver i kunsten, fra sanselige og kroppslige erfaringer, gjennom epistemologi og didaktikk, til mer eksplisitte politiske og økologiske prosjekter.

Actions (red. Eleonora Fabião og André Lepecki, 2015) er en del av Mundane Project og er finansiert av the Rumos Itaú Cultural Program. Boken er tilgjengelig på engelsk og portugisisk.

 

Foto: Felipe Ribeiro THINGS THAT MUST BE DONE SERIES Wall Street Action #5: there was a rainbow in the middle of the night; there is a night in the middle of the rainbow November 2015 - Performa 15, New York