IN TRANSIT / Oslo – Kirkenes

 

Periferi vs. sentrum

– erfaringer med grasrot-initiativer

Foto: Gängeviertel, Hamburg

 

Presentasjoner og samtaler i OSLO PILOTs prosjektrom i Prinsensgate 2

Onsdag 24. februar kl.18:00-20:00

IN TRANSIT kobler sammen 15 grasrot-initiativer fra Skandinavia, Skottland, England, Irland og Nederland som fremmer samarbeidsprosjekter og brukerstyrte byplanleggingsprosesser i deres egne lokale nabolag, tettsteder og byer

I samarbeid med IN TRANSIT arrangerer OSLO PILOT presentasjoner og samtaler med gjester fra Oranssi Ry (Helsinki), ØsterGRO (København), Civic Systems Lab (London) og Gängeviertel (Hamburg) denne kvelden.

IN TRANSIT er et samarbeid mellom Goethe-instituttene i Skandinavia, UK, Irland og Nederland.
www.goethe.de/intransit

Deltakere

Laura Billings / Civic Systems Lab / London, England
Civic Systems Lab er et laboratorium som designer og tester ut metoder, strategier og systemer som kan stimulere til økonomisk vekst på et regionalt, bymessig og lokalt nivå. http://www.civicsystemslab.org/

Kristian Skaarup / ØsterGRO / København, Danmark
ØsterGRO er en bygård som driver storskala dyrking på tak. Med organiske grønnsaker, bier og høner, bidrar ØsterGRO med egg og honning til 40 lokale familier. www.cleansimplelocal.com/stergro/

Pyry Rechardt / Oranssi Ry / Helsinki, Finland
Oranssi Ry (’Den oransje gruppe’) reparerer og renoverer gamle hus om til rimelige utleieleiligheter for unge mennesker. Hovedkonseptet baserer seg på beboernes deltagelse i planlegging, renovering og praktisk vedlikehold. www.oranssi.net

Claudia Pigors / Gängeviertel / Hamburg, Tyskland
Gängeviertel er et nabolag i sentrale Hamburg som ble okkupert av kunstnere og aktivister for å redde gamle bygninger fra å bli revet. Deres mål er å skape en åpen, selvorganisert arena for kultur, utveksling og levemåte.
www.das-gaengeviertel.info

Arild Eriksen / Hauskvartalet / Oslo
Hauskvartalet er et funksjonsblandet utviklingsprosjekt i Oslo sentrum, som kombinerer ikke-kommersiell utleievirksomhet, urban økologi og kultur.
www.hausmania.org / www.eriksenskajaa.no

IN TRANSIT-møtene i Norge er todelt, og er tilpasset Norges geografiske beliggenhet og landskapets politiske utgangspunkt. Den første delen finner sted i Oslo, mens den andre delen skal være i Kirkenes. IN TRANSITs samarbeidspartner i Kirkenes er Pikene på Broen.

Norge har sterke regionale særtrekk som forsterkes av lite utbygde landbaserte trafikkforbindelser. Konstruksjon av veier og toglinjer har alltid vært en utfordring i Norge siden landet består av en lang og kronglete kystlinje, langstrakte fjorder og bratte fjell. Den norske togforbindelsen stopper i Bodø, litt nord for polarsirkelen. Landet har tradisjonelt vært delt mellom de økonomiske velutviklede områdene i sør og på Vestlandet, og områdene i nord med mer utfordrende forhold for vekst, næring og sysselsetting. På grunn av dette har forbindelsen mellom det politiske sentrum og periferi alltid vært kompleks. IN TRANSITs møter i Oslo og Kirkenes ønsker å ta utgangspunkt i den norske konteksten, for å kunne sammenligne erfaringer, opplevelser og utfordringer med nedenfra-og-opp-initiativer både i sentrum og periferien.

Oslo utvikler seg raskere enn noen annen skandinavisk eller nordisk by. Befolkningen er ifølge Statistisk Sentralbyrå forventet å øke fra 624.000 i 2013 til 832.000 omkring 2040-tallet. Det stadig økende behovet for boliger, så vel som kontorlokaler og industriell eiendomsutvikling, er åpenbart. De siste årene har gamle havne- og industriområder, som tidligere var del av byens hovedinntektskilde, blitt omgjort til kommersielle bygninger, loftsleiligheter og kjøpesentre. Disse områdene er blitt utstyrt med spektakulære signaturbygg for kulturelle formål. Åpne urbane rom og tilgjengelige ubenyttede byområder er per i dag truet og nesten forsvunnet fra den indre byen. Denne urbane transformasjonen utfordrer etableringen av alternative rom, og nedenfra-og-opp initiativer. Oslo har likevel et imponerende antall kunstnerdrevne rom og andre kulturbaserte prosjekter om klarer å overleve i et vanskelig økonomisk klima.

Partnere i Oslo & Kirkenes
Kulturhuset Hausmania
Hausmannsgt. 34, 0182 Oslo
www.hausmania.org

Eriksen Skajaa Arkitekter AS
St Halvards plass 1, 0192 Oslo
www.eriksenskajaa.no

ROM for Kunst og Arkitektur
Maridalsveien 3, 0178 Oslo
www.r-o-m.no

OSLO PILOT
Prinsens Gate 2, 0152 Oslo
www.oslopilot.no

Pikene på Broen AS
Storgata 8, 9900 Kirkenes
www.pikene.no

Kontakter IN TRANSIT
Ulrich Ribbert
Leder for Goethe-Instituttet, Norge
Grønland 16, 0188 Oslo
ulrich.ribbert@oslo.goethe.org

Leona Lynen
Konsept / Prosjektleder, IN TRANSIT
leona.lynen@gmail.com

Markus Richter
Kurator IN TRANSIT Norway
mail@markusrichter.net