Siri Aurdal relansert

OSLO PILOT samarbeider med Kunstnerens Hus og Vigeland-museet om en presentasjon av Siri Aurdals skulpturer
Prosjektet omfatter utgivelsen av en publikasjon, en utstilling i Kunstnernes Hus og en utendørs visning i Vigelandsparken.
Motivasjonen er å gjenintrodusere Aurdals banebrytende kunstnerskap, lokalt og internasjonalt. Prosjektet springer ut av den norske kunstneren Eline Mugaas’ mangeårige arbeid med å arkivere og dokumentere Aurdals kunstnerskap til en større publikasjon.

OM SIRI AURDAL 

Aurdal, som var aktiv på 60- og 70-tallet, var nyskapende i norsk sammenheng gjennom sin eksperimentelle materialbruk og sine monumentale installasjoner der publikum inntok en aktiv og medskapende rolle. Som en av kunstnerne bak den radikale kunstnergruppen GRAS uttrykte Aurdals materialvalg en tro på kunstens politiske og sosiale rolle. Hennes bølgeformede skulpturer er laget av prefabrikkerte industrimaterialer, og ble for første gang vist på Kunstnernes Hus i 1969. Skulpturene som nå rekonstrueres er produsert av glassfiberarmerte polyesterrør. Dette var et nytt produkt på slutten av 60-tallet – skapt for den kommende oljeindustrien i Norge – som fortsatt anvendes i dag. Skulpturenes modulbaserte struktur gir dem en åpen og foranderlig form som kan tilpasses ulike inne- og uterom. Skulpturene vil omarbeides fra en vertikal struktur på Kunstnernes Hus til en horisontal versjon i Vigelandsparken.

OM PRESENTASJONEN AV AURDALS SKULPTURER 

Utstillingen på Kunstnernes Hus har tittelen AURDAL / MUGAAS og skjer i tidsrommet 4. mars – 8. mai 2016.
Presentasjonen i Vigelandsparken skjer fra slutten av juni til midten av september 2016.
Publikasjonen Siri Aurdal by Eline Mugaas utgis på det amerikanske forlaget Primary Information, og er støttet av OSLO PILOT, Kunstnernes Hus, Fritt Ord og Norsk Kulturråd.

Utstillingen i Kunstnernes Hus er støttet av Norsk Kulturråd, Bildende Kunstneres Hjelpefond, Vederlagsfondet, Bergersenstiftelsen, Ingrid Lindbäck Langaards stiftelse, Norsk fotografisk fond og Statens utstillingsstipend.

Skulpturene er produsert av Kunstnernes Hus og OSLO PILOT og utført av Fellesverkstedet, Oslo.

Kvinnefronten, D2, 22.09.16

Et nytt kapittel, D2, 03. mars 2016

Siri Aurdal by Eline Mugaas, Objective, 01. mars 2016

 

OSLO PILOT er et toårig prosjekt som utforsker kunstens rolle i og for offentlige rom for å legge grunnlaget for en fremtidig kunstbiennale. Prosjektet er kuratert av Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk. OSLO PILOT er initiert og finansiert av Kulturetaten, Oslo.