Hva skal skje med Oslos historiske bygninger?

OSLO PILOT inviterer til en debattserie i tre deler om byens historiske bygninger og hva de kan brukes til.

OM DEBATTENE

Debatten tar sitt utgangspunkt i spekulativ realisme. Spekulativ realisme er en relativt ny retning innen europeisk kontinentalfilosofi, med opphav i et filosofiseminar som ble holdt i London i 2007. En viktig person i den sammenheng var den amerikanske filosofen Graham Harman, som har utviklet en objekt-orientert tilnærming til virkeligheten. Kort fortalt dreier denne idéverdenen seg om at ting har et liv uavhengig av hva mennesker føler, mener eller tenker.

En slik forestilling er svært motstridende til mye kontemporær geografi- og urbanismelitteratur, der nettopp menneskets rolle er den sentrale komponenten. Hvis ikke en by er god for menneskene som bor der, er det ikke en god by osv. Den spekulative realismen utfordrer denne posisjonen ved å fokusere på ting ut fra deres egne premisser. Man trenger altså ikke gå omveien via et menneskelig perspektiv for å forstå eksempelvis en bygning. Dette gir oss på den ene siden anledning til å holde fullt fokus på de aktuelle bygningene som omfattes av denne debattrekken. Vi ønsker å unngå den instrumentelle tenkningen som har vært typisk for kulturbasert byutvikling – hva kan bygninger gjøre for samfunnet? – og heller se på hva samfunnet kan gjøre for bygningene, slik at de kan få nytt liv som viktige landemerker i Oslo. På den andre siden inviterer spekulativ realisme til å aktivere det Harman kaller ”imaginative audacity” – drømmenes mot. Her snikes det likevel inn et slags menneskelig perspektiv, i den forstand at drømmer og mot er noe mennesker gjerne har på vegne av virkeligheten vi omgir oss med.

Vi henter derfor inn personer som tørr å mene noe om hva de aktuelle bygningene skal brukes til i fremtiden. Intensjonen er altså at debattene skal være bygningsnære og visjonære på samme tid.

Første debatt ble gjennomført 30. mars med dette panelet:
Rina Mariann Hansen, byråd for kultur, idrett og frivillighet.
Tone Hansen, direktør for Henie Onstad Kunstsenter og leder av Norsk Kulturråd.
Johanne Nordby Wernø, daglig leder og kurator for Unge Kunstneres Samfund.

Se: https://www.youtube.com/watch?v=uIFU_eQxFiw

Andre debatt ble gjennomført 6.april med dette panelet:
Janne Wilberg – Byantikvaren i Oslo.
Erling Dokk Holm – 1. amanuensis og dekan ved Markedshøyskolen.
Erik Langdalen – Professor ved AHO og sivilarkitekt MNAL.

Tredje debatt ble gjennomført 26.april med dette panelet:
Erik Collett, sivilarkitekt Kritt Arkitekter AS.
Martin Revheim, hussjef for Sentralen, det nyåpnede kulturhuset i Kvadraturen i Oslo.
Solveig Dahl Grue, sivilarkitekt og utviklingssjef for Arkitektbedriftene.

 

OM DEN OMROKERTE BYEN

Den omrokerte byen. Del 1: Konsolider eller dø – vises i OSLO PILOTs prosjektrom til 1. mai, og er en undersøkelse av viktige historiske bygninger som forlates når sammenslåtte institusjoner flytter inn i nye bygninger.

Prosjektet er utviklet av Johanne Borthne, Vilhelm Christensen, Martin Braathen og Even Smith Wergeland.

 

OSLO PILOT er et toårig prosjekt som utforsker kunstens rolle i og for offentlige rom for å legge grunnlaget for en fremtidig kunstbiennale. Prosjektet er kuratert av Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk. OSLO PILOT er initiert og finansiert av Kulturetaten, Oslo.