SIRI AURDAL: Bølgelengder – rekomponert

OSLO PILOT inviterer til avdukingen av Siri Aurdals skulptur Bølgelengder – rekomponert i Vigelandsparken lørdag 27. august klokken 14.00. Skulpturen står plassert på plenarealet ved siden av Oslo Bymuseum og Paviljongen, ved Frogner plass.

 

Om prosjektet 
OSLO PILOT og Kunstnernes Hus har samarbeidet om et prosjekt som omhandler arbeidene til Siri Aurdal (f. 1937), en norsk kunstner som var på sitt mest aktive i 1960- og 70-årene. Prosjektet består av en rekke innendørs og utendørs presentasjoner av Aurdals skulpturer og modeller, i tillegg til en bok som utgis av kunstneren Eline Mugaas (f. 1969). Boken utgis på det amerikanske forlaget Primary Information og er støttet av OSLO PILOT, Kunstnernes Hus, Norsk kulturråd og Stiftelsen Fritt Ord.

Prosjektets utgangspunkt og drivkraft er Mugaas’ mangeårige innsats for å dokumentere og arkivere Aurdals arbeider, og utforskningen av muligheten for å gjenopplive en fortid som stadig taler til nåtiden. I prosjektet utforskes også forestillinger om opphav og originalitet i kunstproduksjon.

 

Om Siri Aurdal 
Aurdal er en nytenkende skikkelse i norsk samtidskunsthistorie på grunn av sin eksperimentelle bruk av materialer og monumentale installasjoner hvor publikum har spilt en aktiv og deltagende rolle. Som medlem av den radikale kunstnergruppen GRAS utviklet Aurdal en tilnærming til materialet som kombinerte matematikk med industrielle og organiske former og fremhevet kunstens sosiale og politiske potensial. Det modulære verket Omgivelser (1969) skapte hun ved å skjære opp og rekonfigurere prefabrikkerte glassfiberrør, et materiale som ble utviklet som del av den norske oljeindustrien. Første gang skulpturen ble vist, på Kunstnernes Hus i 1969, inviterte Aurdal de besøkende til å klatre på den, skrive på den og forvandle den til et sosialt rom.

 

Om Bølgelengder – rekomponert
Den nye versjonen av skulpturen som OSLO PILOT installerer i Vigelandsparken, vil bestå av en tredelt horisontal form som omformer et fysisk materiale samtidig som den henspiller på endringer av sosiale relasjoner. Denne åpne og lavtliggende formen står i kontrast til det vertikale og maskuline som karakteriserer de fleste av Vigelands skulpturer i parken.

Modulene som er brukt til å skape Bølgelengder – rekomponert, er identiske med delene som utgjorde den innendørs skulpturen Bølgelengder (1969–2016), som ble vist på utstillingen AURDAL / MUGAAS på Kunstnernes Hus våren 2016.

Denne presentasjonen inngår som en del av et større samarbeidsprosjekt for å vise Siri Aurdals verk: en soloutstilling, en bokutgivelse og utendørsinstallasjonen av skulpturen Bølgelengder – rekomponert. Dette siste stadiet av prosjektet er organisert av OSLO PILOT og Kunstnernes Hus i samarbeid med Vigelands-museet, og skulpturen vises i Vigelandsparken. Den er blitt produsert av OSLO PILOT og Kunstnernes Hus og vil være tilgjengelig for publikum til 30. november.

 

OSLO PILOT er et toårig prosjekt som utforsker kunstens rolle i og for offentlige rom for å legge grunnlaget for en fremtidig kunstbiennale. Prosjektet er kuratert av Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk. OSLO PILOT er initiert og finansiert av Kulturetaten, Oslo Kommune.

 

Kvinnefronten, D2, 22.09.16

 

Foto: Niklas Lello

 

Aurdal-6173

Foto: Niklas Lello