DONALD – En samtale mellom Morten Harper og Øyvind Holen

FrancescRuizOsloPilotBigO_12-2

En samtale mellom Morten Harper og Øyvind Holen om Donald Ducks påvirkning på det norske samfunnet

Denne samtalen vil dreie seg om ”donaldisme”, et begrep som skriver seg fra Jon Gisles bok Donaldismen (1973) og refererer til fan-fenomenet knyttet til Disneys tegneserier og tegnefilmer. Tekster som chilenske Ariel Dorfman og Armand Mattelarts kommunistiske kritikk How to Read Donald Duck (1971) og Øyvind Holens essay Donald-landet: Hvordan en and i matrosdress formet det moderne Norge (2012) vil diskuteres. Tilhørerne vil også motta en tegneserie av Ruiz som inneholder Donald Duck-tegninger med referanser til norsk kultur.

15. oktober 2016, 15:00

OSLO PILOT Prosjektrom
Prinsens gate 2
0152 Oslo

En utvidet tegneserie i fem deler
– et flerdelt prosjekt av Francesc Ruiz

15. september – 16. oktober 2016

Ruiz’ arbeid prøver ut de radikale mulighetene som ligger i tegneserieheftets format, og dets potensial til å ta opp seksuell identitet, byenes historie og sosiale kropp. Gjennom å benytte ulike samlingssteder og distribusjonskanaler rundt om i Oslo trekker han veksler på norsk tegneseriehistorie gjennom bruk av forskyvningsstrategiene som karakteriserer arbeidene hans, innbefattet estetiske avvik og feiltolkninger.

Ruiz’ bruk av tegneserier skjerper deres evne til å dekonstruere begjær og seksuell tiltrekning. Som et rimelig og lett tilgjengelig format har tegneserien historisk sett forsøkt å fange opp avvikende kulturelle og politiske holdninger som homofobi, rasisme og andre former for undertrykkelse, samtidig som den både kritiserer og unngår etablerte mediers trivialiserende effekt.

I løpet av høsten vil Ruiz organisere en rekke aktiviteter, som inkluderer en selvbiografisk tegneserie, en hemmelig performance, en workshop i porno-tegning, en samtale om Donald Duck og ekskursjon til Tegneseriemuseet i Brandbu.

Hver enkelt presentasjon vil rette søkelyset mot ulike aspekter ved produksjon, konsum og distribusjon av tegneserier her til lands, og følges av en original tegneserie av kunstneren, trykt på OSLO PILOTs risograf. Denne vil ikke bare speile tegneseriens sosiale natur, men også være motivert av kunstnerens interesse for å utvide mediets format.
1. NO COMPRENDO vil bestå av en selvbiografisk tegneserie om Ruiz’ fordypning i norsk tegneseriehistorie. Den speiler så vel hans utforskning av mediets brede kulturelle historie som hans manglende forutsetninger for å forstå språket de er skrevet på. Tittelen, som er spansk for ”Jeg forstår ikke”, er lånt fra No Comprendo Press, et av de viktigste uavhengige tegneserieforlagene i Norge.

15. september – 16. oktober 2016

Åpning torsdag 15.september,  19:00

OSLO PILOT Prosjektrom
Prinsens gate 2
0152 Oslo

 

2. NARVESEN bruker Oslos tegneserieutsalg ved samme navn som åsted for uanmeldte kunstaksjoner i forbindelse med formidlingen av trykksaker. Som et hemmelig kommunikasjonssystem vil denne delen av prosjektet ta for seg forholdet mellom Narvesen-kiosker, den private norske stiftelsen Fritt Ord – som understøtter ytringsfriheten og den frie pressen – og stiftelsens støtte til Norges hemmelige nettverk Stay Behind, som var aktivt i etterkrigstiden.

16. september 2016, 11:00-12:00

Ulike steder i Oslo sentrum

 

3. NATTLIGE UTLØSNINGER vil ta form av en kveldsskole i samarbeidets tegn der man utforsker nye forestillinger om porno i tegneserier og illustrasjon. At sex-tegneserien alltid har eksistert som en måte å utforske og provosere våre fantasier og fetisjer på, fremgår tydelig av alt fra Tijuana-bibler via homoerotiske manga-sjangre – som Yaoi og Bara – til 4chan-tråden. De ubegrensede ressursene som ligger i tegningen – menneskekroppen kan utvides, endres, rekonstrueres og gjøres attråverdig – åpenbarer nye og utvidede grenser for forførelse og avvisning. Etter en kort teoretisk introduksjon vil deltagerne ha total frihet til å skape sine egne tegneserier – individuelt eller i fellesskap.

Påmelding via nocturnalemissionsworkshop@gmail.com

16. september 2016, 19:00–24:00

OSLO PILOT Prosjektrom
Prinsens gate 2
0152 Oslo

 

I tillegg inkluderer programmet en samtale mellom kunstnerne Dora García og Francesc Ruiz. Denne vil avholdes torsdag 29. september 2016 kl. 18:00 i OSLO PILOT Prosjektrom.

 

OSLO PILOT er et toårig prosjekt som utforsker kunstens rolle i og for offentlige rom for å legge grunnlaget for en fremtidig kunstbiennale. Prosjektet er kuratert av Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk. OSLO PILOT er initiert og finansiert av Kulturetaten, Oslo.

 

Francesc Ruizs prosjekt er støttet av OSLO PILOT og AC/E

Print

 

 

www.accioncultural.es

 

FrancescRuizOsloPilotBigO_2

 

FrancescRuizOsloPilotBigO_3

 

FrancescRuizOsloPilotBigO_5

 

FrancescRuizOsloPilotBigO_13

 

FrancescRuizOsloPilotBigO_11

 

FrancescRuizOsloPilotBigO_10

 

FrancescRuizOsloPilotBigO_6