12 MÅTER Å AKTIVERE KIOSKEN SOM ET KOMMUNIKASJONS- SYSTEM

 
1) PRØV Å OMORGANISERE BLADENE SLIK AT DE FØRSTE BOKSTAVENE I HVERT BLAD TILSAMMEN UTGJØR ET ORD ELLER EN BESKJED.
 
2) PRØV Å LAG LENGST MULIG KØ VED Å BETALE MED EN REKKE UGYLDIGE KREDITTKORT.
 
3) PRØV Å TA PÅ DEG EN ANSATT-UNIFORM OG GI INNTRYKK AV AT DU ER EN DEL AV PERSONALET; KJØP VARER SOM OM DU ER EN VANLIG KUNDE.
 
4) TEST UT ROMMET MELLOM DET OFFENTLIGE OG PRIVATE VED Å KJØPE EN STOR MENGDE TILSVARENDE VARER FRA KIOSKEN. PLASSER DEM SÅ UTENFOR INNGANGEN SOM OM DE AKKURAT HAR BLITT LEVERT FRA DISTRIBUTØREN.
 
5) TA GRATIS-TINGENE SOM ER TILGJENGELIG I KIOSKEN, FOR EKSEMPEL PAPPKOPPER, OG TA DEM MED HJEM. SKRIV BESKJEDER PÅ DEM OG SETT DEM TILBAKE PÅ PLASS SLIK AT DE KOMMER I OMLØP..
 
6) KJØP VARER I AVISKIOSKEN, FJERN MERKELAPPENE, SKANN OG REDIGER DEM, LEGG INN MED NYE BESKJEDER, PRINT DEM. LIM DEM PÅ OG SETT VARENE TILBAKE PÅ PLASS SLIK AT DE KOMMER I OMLØP. 
 
7) SNIK PAMFLETTER SOM DENNE INN I MAGASINER.
 
8) PRØV Å FÅ EN BESTEMT UTGIVELSE UTSOLGT HVER DAG I EN BESTEMT DEL AV BYEN, ELLER PÅ ET TETTSTED. DETTE VIL GI DISTRIBUTØREN FEIL INFORMASJON OM HVILKE MAGASINER SOM ER BESTSELGERE.
 
9) BOIKOTT SPESIFIKKE MAGASINER ELLER AVISER VED Å GJEMME DEM I EN ANNEN DEL AV BUTIKKEN ENN DER DE VANLIGVIS STÅR PLASSERT.
 
10) INTRODUSER GRATIS ALTERNATIVE PUBLIKASJONER MELLOM BLADHYLLENE.  
 
11) SPRE FALSKE FØLGESEDLER RUNDT OM I BUTIKKEN FOR Å SKAPE KAOS I LAGEROVERSIKTEN.
 
12) TENK PÅ SØPPELDUNKEN SOM EN POSTKASSE.