Oslo Art Weekend: DONALD

Under Oslo Art Weekend inviterer OSLO PILOT til #4 av Francesc Ruizs prosjekt En utvidet tegneserie i fem deler:
DONALD – En samtale om Donalds påvirkning på det norske samfunnet.

En samtale mellom Morten Harper og Øyvind Holen om Donald Ducks påvirkning på det norske samfunnet.

Lørdag 15. oktober 2016, klokken 15:00
OSLO PILOT Prosjektrom, Prinsens gate 2, 0152 Oslo

Samtalen vil dreie seg om ”donaldisme”, et begrep som skriver seg fra Jon Gisles bok Donaldismen (1973) og refererer til

fan-fenomenet knyttet til Disneys tegneserier og tegnefilmer. Tekster som chilenske Ariel Dorfman og Armand Mattelarts kommunistiske kritikk How to Read Donald Duck (1971) og Øyvind Holens essay Donald-landet: Hvordan en and i matrosdress formet det moderne Norge (2012), vil bli diskutert. Tilhørerne vil motta en tegneserie av Ruiz som inneholder Donald Duck-tegninger med referanser til norsk kultur. Samtalen vil foregå på engelsk.

Francesc Ruizs prosjekt En utvidet tegneserie i fem deler utforsker det norske tegneseriemiljøet fra flere motstridende og overlappende perspektiv. Prosjektet tar for seg tegneserienes distribusjonsnettverk, tilhørende fanskare og mediets representasjon av seksualitet. Francesc Ruiz utvidete tegneserie i fem deler inviterer oss til å ta del i norsk tegneseriehistorie gjennom feiltolkninger og forflytningsstrategier, typisk for hans kunstneriske praksis.

Ruiz bruk av tegneserier skjerper deres evne til å dekonstruere begjær og seksuell tiltrekning. Som et rimelig og lett tilgjengelig format har tegneserien historisk sett forsøkt å fange opp avvikende kulturelle og politiske holdninger som homofobi, rasisme og andre former for undertrykkelse, samtidig som den både kritiserer og unngår etablerte mediers trivialiserende effekt.

 

Francesc Ruizs prosjekt er støttet av OSLO PILOT og AC/E og en del av samarbeidsprosjektet The Big O.
Print

www.accioncultural.es

 

 

OSLO PILOT er et toårig prosjekt som utforsker kunstens rolle i og for offentlige rom for å legge grunnlaget for en fremtidig kunstbiennale. Prosjektet er kuratert av Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk. OSLO PILOT er initiert og finansiert av Kulturetaten, Oslo.