Giveren, gjesten og gjenferdet: Hvordan kunst er til stede i offentlige rom

 

Et symposium av OSLO PILOT
kuratert av Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk

16., 17. og 18. november 2016
For det fullstendige programmet, se nedenfor

Posthallen
Prinsens gate 8
0152 Oslo, Norway


Åpen påmelding er nå stengt. Hvis du ønsker å delta på symposiet, ta kontakt med Jessica MacMillan via symposium@oslopilot.no


 

OSLO PILOT har gleden av å invitere til symposiet Giveren, gjesten og gjenferdet: Hvordan kunst er til stede i offentlige rom, kuratert av Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk. Symposiet markerer et viktig skritt i utviklingen av det eksperimentelle og undersøkende prosjektet OSLO PILOT, som skal legge til rette for en fremtidig periodisk kunstmønstring i det offentlige rom.

Symposiet løper over tre dager, 16., 17. og 18. november, og finner sted i Posthallen, den tidligere postsentralen i Oslo. Programmet er bygget opp rundt fire saksstudier som kretser rundt kunstverk av Mette Edvardsen (Norge), Dora García (Spania), Thomas Hirschhorn (Sveits) og Rahraw Omarzad (Afghanistan). Hvert verk vil bli diskutert med kunstnerne i tre ulike formater: plenumsdiskusjoner, workshops og én-til-én-samtaler. I plenumsdiskusjonene vil kunstnerne og fagfolk med forskjellig bakgrunn og spesialisering føre en bredt anlagt debatt. Workshopene er tilpasset mindre grupper. Hver av dem er utformet spesielt for å kunne gå i dybden på det enkelte verket. Én-til-én-samtalene vil gi deltagere fra publikum mulighet til samtaler med kunstnerne og symposiumdeltagerne for å nærme seg verkene på en mer personlig måte.

De tre skikkelsene i tittelen – giverengjesten og gjenferdet — vil tjene som utgangspunkt for å diskutere skiftende betingelser, posisjoner og potensialer for kunstverk i offentlige rom. På symposiet vil skikkelsene fungere som holdepunkter i en diskusjon om de varierende rollene til aktørene og instansene som er involvert i kunstpraksiser i offentlige rom.Giveren avspeiler en forestilling om kunsten som et bidrag eller en mulighet som blir tilbudt offentligheten, samtidig som denne modellen reiser spørsmål om de respektive rollene til både giveren og mottageren så vel som kunstnerens posisjon.Gjesten avspeiler en forestilling om kunstverket som delvis uavhengig av sted og kontekst. Hvilket ansvar – hvis noe – tilfaller gjesten? Gjenferdet viser til de størrelsene og skyggene som omgir kunstverket uten å være manifestert i det. Hva følger i kunstverkets spor og hva blir igjen når det forsvinner, enten det blir fjernet fysisk, blir foreldet, irrelevant eller normalisert?

Giveren, gjesten og gjenferdet vil undersøke de fire kunstverkene gjennom en kvalitativ analyse av ulike tidsrammer: Hvordan opererer verket i et kort tidsperspektiv, på lengre sikt eller mens det er under utarbeidelse? Kunnskap springer ut av erfaring. I tråd med dette vil symposiet nærme seg verkene gjennom disse ulike formatene for å la publikum ta del i et mangfold av erfaringer og ulike former for kunnskapsutveksling. Målet med symposiets fortolkende undersøkelser er å studere og tenke rundt meningsdannelsen og erfaringenes detaljer, snarere enn å postulere en rekke hypoteser a priori. Gjennom en detaljert analyse og kontekstualisering av de fire saksstudiene håper vi å åpne opp for et bredt spekter av aktuelle innsikter.

De fire saksstudiene vil bli fortolket og diskutert gjennom foredrag og andre bidrag fra deltagere med forskjellig bakgrunn og spesialisering. Alle vil ta med seg sine spesifikke erfaringer og kunnskaper inn i diskusjonene om de fire verkene. Bekreftede foredragsholdere er:

Abayomi Vincent, Anton Jawdokimov, Barbara Casavecchia, Bojana Cvejić, Bruno de Wachter, Chantal Pontbriand, Dora García, Edvard Hoem, Erik Farmer, Fernanda Branco, Gelawesh Waledkhani, Ghafoor Liwal, Håkon Smeby, Jaksha Ghana Nagarasa, Johan Börjesson, Johan Sonnenschein, Jon Refsdal Moe, Kristian Støvind, Kristien Van den Brande, Lex Brown, Marcus Steinweg, Mari Matre Larsen, Maryam Azimi, Mette Edvardsen, Michelangelo Miccolis, Molly Nesbit, Odille H. Blehr, Rahraw Omarzad, Saboor Siasang, Staffan Eek, Susie Shaw, Theodor Barth, Thomas Hirschhorn, Trude Schjelderup Iversen, Tyrone Grant, Vibeke Tandberg

Dette er et gratis-arrangement som vil bli holdt på engelsk.
OSLO PILOT er et toårig prosjekt som undersøker kunstens rolle i og for offentlige rom. Det er utviklet av kuratorene Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk for å legge grunnlaget for en fremtidig kunstbiennale. OSLO PILOT er initiert og finansiert av Oslo kommunes kulturetat. Prosjektet har også fått støtte av Norsk Kulturråd, KORO, Det norske generalkonsulatet i New York, Den norske ambassaden i London, Norges ambassade i Haag, og Norges ambassade i Paris. 

PROGRAM

For en PDF versjon av programmet, klikk her.

For fullversjonen av programmet, klikk her.

For one-to-one-katalogen, klikk her.

Forhåndsregistrering hos OSLO PILOT
Adresse: Prinsens gate 2, 0152 Oslo

Tirsdag 15. november

18:00 – 20:00: Forhåndsregistrering i OSLO PILOTs prosjektrom (valgfritt)
Kom innom for en drink og forhåndsregistrering. Du kan plukke med deg all informasjonen du trenger for symposiet, inkludert program og informasjon om deltagerne. Om du ikke har registrert deg for workshoper via nett-skjemaet ennå, kan dette også gjøres her.

 

Program for symposiet
Adresse: Posthallen, Prinsens gate 8, 0152 Oslo
NB: To av workshopene vil foregå rett ned gaten i OSLO PILOTs prosjektrom, adresse Prinsens gate 2. Sjekk listen for de ulike postenes plassering.

Dag 1, onsdag 16. november

09:00 – 09:30: Registrering og påmelding til workshoper
Sjekk inn og få symposium-folderen som inneholder programmet og informasjon om deltagerne. Om du ikke har registrert deg for workshoper via nett-skjemaet ennå, kan dette også gjøres her. Kaffe og te er tilgjengelig hele dagen.

09:30 – 10:15: Introduksjoner
Velkomstord ved Hilde Barstad, direktør Kulturetaten, Oslo by.
Introduksjon til symposiet og dag 1 ved OSLO PILOTs kuratorer
Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk.

10:15 – 10:30: Pause

10:30 – 11:30: Keynote-presentasjon ved Thomas Hirschhorn
Thomas Hirschhorn vil snakke om sitt prosjekt «Gramsci Monument» (2013)

11:30 – 12:30: Lunsjpause

12:30 – 14:15: Plenumsdiskusjon om «Gramsci Monument» med Thomas Hirschhorn
Med moderator Molly Nesbit, og paneldeltagere Erik Farmer og Lex Brown

14:15 – 14:30: Pause

14:30 – 15:35: Workshop-økt 1
De samme workshopene er tilgjengelig i både økt 1 og 2 (se under), dette gir deg mulighet til å være med på mer enn én. Om du ikke har forhåndsregistrert for disse på nettet, kom til registreringsskranken for å melde deg på. Det er begrenset med plasser, så registrer deg på forhånd.

I Posthallen:

∙ Marcus Steinweg: workshop om Thomas Hirschhorns «Gramsci Monument» (2013)

∙ Johan Sonnenschein: workshop om Mette Edvardsens «Time has fallen asleep in the afternoon sunshine» (2010-pågående)

OSLO PILOTs prosjektrom, Prinsens gate 2

∙ Barbara Casavecchia: workshop om Dora García’s «Second Time Around» (et arbeid i fremtiden)

15:35 – 15:50: Pause

15:50 – 16:55: Workshop-økt 2
Om du ikke har forhåndsregistrert for disse på nettet, kom til registreringsskranken for å melde deg på. Det er begrenset med plasser, så registrer deg på forhånd.

I Posthallen:

∙ Marcus Steinweg: workshop om Thomas Hirschhorns «Gramsci Monument» (2013)

∙ Johan Sonnenschein: workshop om Mette Edvardsens «Time has fallen asleep in the afternoon sunshine» (2010-pågående)

OSLO PILOTs prosjektrom, Prinsens gate 2

∙ Barbara Casavecchia: workshop om Dora García’s «Second Time Around» (et arbeid i fremtiden)

 

Dag 2, torsdag 17. november

09:00 – 09:30: Registrering og påmelding til workshop økt 3 & 4, og én-til-én
Hvis du ikke har fått registrert deg, kan du gjøre dette nå. Husk å få med deg Symposium-folderen sammen med programmet og informasjon om de ulike foredragsholderne. Du kan registrere deg for workshops og én-til-én økter. Kaffe og te serveres gjennom hele dagen.

09:30 – 09:40: Introduksjon til dag 2 av symposiet, OSLO PILOT

09:40 – 10:15: Keynote-presentasjon av Dora García
Dora García vil snakke om hennes prosjekt, «Second Time Around» (et arbeid i fremtiden).

10:15 – 10:30: Pause

10:30 – 12:15: Plenumsdiskusjon om «Second Time Around» med Dora García
Med moderator Chantal Pontbriand og paneldeltakere Johan Börjesson og Michelangelo Miccolis

12:15 – 13:35: Lunsjpause

13:35 – 15:40: Keynote-presentasjon av Mette Edvardsen og plenumsdiskusjon om hennes verk «Time has fallen asleep in the afternoon sunshine» (2010-pågående)
Mette Edvardsen vil snakke om sitt prosjekt «Time has fallen asleep in the afternoon sunshine» (2010-pågående), fulgt av en plenumsdiskusjon moderert av Jon R. Moe, med paneldeltagerne Bojana Cvejić og Kristien Van den Brande

15:40 – 15:55: Pause

15:55 – 18:00: Én-til-én-samtaler og workshop-økt 3 og 4
Det er begrenset antall plasser for én-til-én-samtalene og workshopene. Om en ønsker å være med på en eller flere av disse, besøk registreringsskranken for å påmelding.

Én-til-én-samtaler tilgjengelig for påmelding:
Om Thomas Hirschhorns «Gramsci Monument»

∙ Abayomi Vincent
∙ Erik Farmer
∙ Susie Shaw
∙ Tyrone Grant

Om Dora Garcías «Second Time Around»

∙ Fernanda Branco
∙ Jaksha Ghana Nagarasa
∙ Kristian Støvind
∙ Odille H. Blehr

Om Mette Edvardsens «Time has fallen asleep in the afternoon sunshine»

∙ Bruno De Wachter
∙ Kristien Van den Brande
∙ Mari Matre Larsen
∙ Mette Edvardsen
∙ Staffan Eek

Om Rahraw Omarzads «Every Tiger Needs a Horse»

∙ Maryam Azimi
∙ Angel Robin Fox
∙ Zeina Bali
∙ Gelawesh Waledkhani

Workshop-økt 3:
16:00 – 17:00
Saboor Siasang og Ghafoor Liwal: Workshop om Rahraw Omarzad’s «Every Tiger Needs a Horse» (2015), ledet av Theodor Barth
Adresse: OSLO PILOTs prosjektrom, Prinsens gate 2

Workshop-økt 4:
17:00 – 18:00:
Saboor Siasang og Ghafoor Liwal: Workshop om Rahraw Omarzad’s «Every Tiger Needs a Horse» (2015), ledet av Theodor Barth
Adresse: OSLO PILOTs prosjektrom, Prinsens gate 2

 

Dag 3, fredag 18. november

09:00 – 09:30: Registrering og påmelding for én-til-én-økter
Om du ikke har sjekket inn ennå, kan du gjøre dette ved registreringsskranken, og hente symposium-folderen, som inneholder programmet og informasjon om deltagerne. Om du ikke har registrert deg for workshoper via nett-skjemaet ennå, kan dette også gjøres her. Kaffe og te er tilgjengelig hele dagen.

09:30 – 09:40: Introduksjon til dag 3 av symposiet, OSLO PILOT

09:40 – 10:15: Keynote-presentasjon ved Rahraw Omarzad
Rahraw Omarzad vil snakke om sitt prosjekt «Every Tiger Needs a Horse» (2015)

10:15 – 10:30: Pause

10:30 – 12:15: Plenumsdiskusjon om Rahraw Omarzads «Every Tiger Needs a Horse»
Med moderator Trude Schjelderup Iversen, og paneldeltagere Edvard Hoem og Vibeke Tandberg

12:15 – 13:15: Lunsjpause

13:15 – 14:50: Én-til-én-samtaler
Det er begrenset antall én-til-én-samtaler tilgjengelig. Om du ønsker å melde deg på, henvend deg i informasjonsskranken.

Om Thomas Hirschhorns «Gramsci Monument»

∙ Abayomi Vincent
∙ Erik Farmer
∙ Susie Shaw
∙ Tyrone Grant

Om Dora Garcías «Second Time Around»

∙ Anton Jawdokimov
∙ Fernanda Branco
∙ Håkon Smeby
∙ Kristian Støvind

Om Mette Edvardsens «Time has fallen asleep in the afternoon sunshine»

∙ Bruno De Wachter
∙ Kristien Van den Brande
∙ Mari Matre Larsen
∙ Staffan Eek

Om Rahraw Omarzads «Every Tiger Needs a Horse»

∙ Maryam Azimi
∙ Angel Robin Fox
∙ Zeina Bali
∙ Gelawesh Waledkhani

14:50 – 15:10: Pause, og omlokalisering til OSLO PILOTs prosjetsrom i Prinsens gate 2

15:10 – 16:30: Avsluttende innlegg i OSLO PILOTs prosjektrom ved OSLO PILOTs kuratorer Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk.

17:00: Etterfest i OSLO PILOTs prosjektrom med forfriskninger