Bystemmer – er «vi-et» truet i den «attraktive byen»?

urbanvoicesbilde

11. november
19:00 – 20:30 

Offentlig samtale i OSLO PILOTs prosjektrom
Prinsens gate 2
0152 Oslo

 

Den attraktive byen er i dag visjonen til byer rundt om i hele verden; de skal være konkurransedyktige, innovative og kreative. På denne bakgrunnen spør vi: hva skjer med bysamfunnet, altså «vi’et», hvis byutviklingspolitikken handler om å polere byene heller enn å fremme sosial inkludering?
I arrangementet Bystemmer vil forskere fra tyske og norske institusjoner som arbeider med forbindelsene mellom sosial inkludering/ekskludering og offentlige rom presentere prosjekter og dele perspektiver på «vi-et» i byenes utvikling. Vi vil også høre ulike erfaringer fra Oslo når det gjelder sosial inkludering/ekskludering, med utgangspunkt i spørsmålene:

Hva er din erfaring med det å bli hørt eller ekskludert i Oslos byutvikling, hvordan skulle du likt å bli hørt i prosessen med å utforme offentlig rom/ byrom og boligområder?

Hvilken rolle mener du offentlig rom/byrommene spiller for Oslo som et inkluderende bysamfunn, og hvilke byrom skulle du likt å se at Oslo utvikler i fremtiden?

Stemmene vil bli grafisk referert av Annette Haugen, som er grafisk fasilitator fra VISFAS. Grafisk recording gir et referat, en visuell oppsamling av hovedpunktene i innleggene. Dette gir en felles referanseramme og et godt overblikk over hvordan sosial inkludering og ekskludering erfares og hva som oppleves som viktig.

Dette arrangementet er organisert av Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med Goethe-Institut Norwegen og OSLO PILOT.

Lett servering.

 

Program

Øktene vil alternere mellom norsk og engelsk.

Innlegg ved:

Heidi Bergsli/Ingar Brattbakk, NIBR/AFI HiOA:
Innledning: Er «vi’et» truet i den «attraktive byen»?

Thomas Bürk, Universitet i Hamburg
Raseprofiler brukt som politisk strategi i offentlige rom

Simon Güntner, Høgskolen i Hamburg
Konflikter om direktedemokrati i Hamburg

Martin Schwegmann, Direktør for programmet Endringsagenter i byen: Illustrasjoner fra et program for byutvikling basert på kulturaktiviteter og samarbeid i Europa

Ingar Brattbakk/ Bengt Andersen/Aina Landsverk Hagen, Forskere ved AFI HiOA:
Om prosjekter på Tøyen

Joakim Skajaa, Arkitekt, Eriksen Skajaa Arkitekter

Anne-Rita Andal, Prosjektleder Leieboerforeningen:
Om vanskeligstilte på boligmarkedet og Ormsundveien

Kari Veiteberg, Bymisjonsprest, Kirkens bymisjon/ Bymisjonssenteret Tøyenkirken

Arild Knutsen, Leder Human narkotikapolitikk

Ingrid Lønningsdal, Billedkunstner:
Om kunstnernes plass i byen

Faridah Shakoor, Prosjektleder for Gjør det! Et Tøyen Unlimited prosjekt

Wenche Hansgaard, Leder Eldrerådet

Diskusjon: Hvordan kan vi ta opp utfordringer med ekskludering, og hvordan kan vi øke inkludering i byutvikling og det offentlige rom?
Gro Sandkjær Hansen (Moderator)

OSLO PILOT er et toårig prosjekt som utforsker kunstens rolle i og for offentlige rom for å legge grunnlaget for en fremtidig kunstbiennale. Prosjektet er kuratert av Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk. OSLO PILOT er initiert og finansiert av Kulturetaten, Oslo.