Kunstpiloter

Kunstpilotene er en serie kunstprosjekter i offentlige rom som tester ut forskjellige former for kunstproduksjon. Kunstpilotene fungerer også som eksperimentelle modeller for fremvisning av kunst, og de vil kunne gjøre det mulig for byplanleggere, arkitekter og aktører fra ulike disipliner å utforske nye tilnærminger til offentlige arrangementer og benyttelse av byrom og ressurser.

Kunstpilotene utvikles i samarbeid med billedkunstnere og medvirkende fra andre kulturområder.