Tidsskrift

Oslo Pilot Magazine fremmer og formidler problemstillingene prosjektet vil undersøke. Tidsskriftet vil bli tilgjengelig i digitalt og trykt format og tjener som formidlingskanal for undersøkelsene i regi av Oslo Pilot og den tilhørende dokumentasjon, så vel som forum for refleksjon og debatt. Tidsskriftet presenterer nyskrevne tekster, i tillegg til allerede publiserte verker, og gir spillerom for å produsere, nyoverveie og rekontekstualisere viktige tanker innenfor Oslo Pilots undersøkelsesområde.