Arbeidsformer

Som eksperimentell og undersøkende plattform bruker Oslo Pilot flere arbeidsformer. Oslo Pilot vil arrangere seminarer, gi ut et eget tidsskrift, initiere en publikasjonsserie viet poesi samt igangsette produksjon av kunstverk i det offentlige rom. De viktigste arbeidsformene er prosjektrommet, tidsskriftet, publikasjonsplattformen for poesi, seminarer, kunstpiloter og websiden.

Morten Wintervold, HVEM ER HVEM SOM HELST, 2015

The Word’s Head

oktober 12, 2015 8:30 Published by Leave your thoughts

The Word’s Head er en samling poesi-tekster som innsirkler og utvikler OSLO PILOTs sentrale forskningsbegreper – reaktivering, periodisitet, forsvinning og offentlig – på måter som er både slående og indirekte. Prosjektet involverer tjuefire norske og internasjonale diktere og vil bestå av tre etapper i løpet av et år.

—›  Les mer