Tag Archive: head

Morten Wintervold, HVEM ER HVEM SOM HELST, 2015

The Word’s Head

oktober 12, 2015 8:30 Published by Leave your thoughts

The Word’s Head er en samling poesi-tekster som innsirkler og utvikler OSLO PILOTs sentrale forskningsbegreper – reaktivering, periodisitet, forsvinning og offentlig – på måter som er både slående og indirekte. Prosjektet involverer tjuefire norske og internasjonale diktere og vil bestå av tre etapper i løpet av et år.

—›  Les mer